Característiques SIODROID/pos

Manteniments Generals i Mestres

 • Selecció del tipus de negoci que més s'ajusta al seu establiment (restaurants,cafeteries, moda, comerç, etc.).
 • Els impostos ja estan introduïts.
 • Assistent per al canvi ràpid de tipus d'impostos.
 • Introducció de les dades de l'establiment i impressió del tiquet.
 • Creació de venedors.
 • Assignació de permisos per venedor.
 • Selecció dels articles de venda.
 • Introducció de preus.
 • Múltiples tarifes de Venda i múltiples tarifes de Compra.
 • Manteniment de clients amb possibilitat d'assignar una tarifa especial i un descompte addicional per client.
 • Manteniment de proveïdors amb assignació de tarifa de compra i descompte per proveïdor.
 • Edició ràpida de tarifes.
 • Operacions entre tarifes:
  • Duplicar tarifes.
  • Incrementar una tarifa per percentatge.
  • Reassignació ràpida de tarifes.
 • Articles amb diferenciacions (talla, color, etc.).
 • Classificacions d'articles.
 • Articles Pack, Suplements i Modificadors.
 • Grups de Producció.
 • Manteniment de zones de consum amb llocs de consum per zona. Edició del plànol del local.
 • Assignació de tarifa per zona de consum (barra, taules, etc.).
 • Assistent per a la creació ràpida de llocs de consum.
 • Impressió de la informació dels manteniments.
 • Exportació a EXCEL i PDF de la informació dels manteniments.

Control de Caixa

 • Entrades i sortides de caixa.
 • Registre de pagaments de clients.
 • Tancament de caixa Z.
 • Arqueig cec.

Unitat de Venda i Facturació

 • Família Favorits: Permet afegir i eliminar articles com a favorits des de la pantalla de venda.
 • Ordenació dels productes per ordre venda, alfabètic o per èxit de venda.
 • Vendes en espera per gestionar cues, sales, taules i barres.
 • Diferents tarifes per a venda.
 • Venda per preu lliure.
 • Canvis de preu i descomptes.
 • Múltiples venedors amb permisos diferents.
 • Gestió de Tiquets.
 • Assignació de clients.
 • Consolidació línies de venda.
 • Invitacions.
 • Cobrament ràpid.
 • Canvi del nom del producte a la venda.
 • Separació de tiquets.

Estadístiques i Gràfiques

 • Filtres de dates.
 • Estadística per tiquet: nombre de vendes, Import i Venda mitjana.
 • Vendes per Mesos.
 • Detall de vendes: Vendes per articles i venedors.
 • Vendes per mitjà de pagament.
 • Vendes per família i per article.
 • Vendes per tipus d'impost (impostos a declarar).
 • Impressió Z.
 • Llistat fiscal.
 • Vendes per client.
 • Llistat de Tiquet Mitjà.
 • Vendes per tram horari.
 • Comparativa de vendes entre anys.
 • Comparativa de vendes entre mesos.
 • Llistat de marges entre tarifes
 • Llistat de beneficis.
 • Impressió de les estadístiques, exportació a EXCEL i exportació a PDF.

Altres

 • Multiidioma.
 • Permet balances i lectors de codi de barres.
 • Còpies de seguretat.
 • Impressió cinta de control.
 • Assignació de tartetas client.
 • Targetes d'identificació d'empleat.
 • Impressores en cuina (màxim 3).
 • Consulta de deutes per client.
 • Exportació de dades a format EXCEL i format PDF.
 • Importació de dades de famílies, articles i tarifes desde format EXCEL.
 • Actualització de versió ONE a versió PRO en un únic pas.
 • Dispositiu de mà NANO.
 • Enllaça amb versió SERVER.
 • Generació de VALS amb codi de barres.
 • Impressió de rebuts de cobrament.