Hostelco 2012

Denominació

Hostelco 2012
Saló Internacional de l'Equipament per a la restauració, hoteleria i col·lectivitats

Dates de celebració

Del 17 al 21 d'octubre de 2012

Horari

Del 17 al 20 d'octubre: de 10:00 h. a 19:00 hores
Dia 21: de 10:00 h. a 15:00 hores

Lloc

Recinte ferial de Gran Via

Sectors

Equips i maquinària per a l'hostaleria
Parament i servei de taula
Gestió, control, informàtica i seguretat
Tèxtils i uniformes
Mobiliari i decoració
Alimentació i begudes per a l'hostaleria i col · lectivitats
Àrea cafè
Expolimp (equips i productes per a bugaderia, tintoreria, higiene i neteja en general)
Vending (distribució automàtica) / Àrea Intervending
FoodService
Empreses de serveis
Wellness

El grup PCMIRA estarà localitzat en el Pavelló 3, Carrer A, Stand 154.

Flamagás (CASIO) estarà localitzat en el Pavelló 3, Nivell 0, Stand B267.